felhasználási feltételek

Az alábbi Felhasználási Feltételek a www.nanabolt.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad.
A Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja az alábbi jogi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, megrendelője a rendszer egyik szolgáltatásának sem. A felhasználási feltételek elolvasásának elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját.
Ön a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a jelen Weboldal által biztosított valamennyi szolgáltatást.
Amennyiben Ön a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a jelen Weboldal által biztosított szolgáltatásokat, úgy az Üzemeltető jogosult az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá az Ön adatait és az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.
Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk az info@nanabolt.hu e-mail címen.
Üzemeltető
A Weboldalt az IT Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság működteti.
Adatvédelem
Az Ön által a regisztráció során megadott információk egy része a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) előírásai értelmében személyes adatoknak minősül. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, az adatvédelmi törvény előírásait betartva kezeli és tartja nyilván az Ön által megadott adatokat.
Az Ön, mint felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat az Üzemeltető kizárólag az Önnel előzetesen ismertetett, Ön által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe. Az Ön, mint felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat a Weboldalon keresztül kizárólag akkor gyűjt az Üzemeltető, ha az az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen.
A Weboldalon történő regisztráció során az Ön adatszolgáltatása önkéntes.
A fenti, a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az Üzemeltető harmadik fél számára az Ön kifejezett, írásbeli előzetes jóváhagyása nélkül csak akkor teszi hozzáférhetővé, amennyiben arra jogszabály kötelezi.
Az Ön által a jelen Weboldal által biztosított szolgáltatások igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az Üzemeltető semmilyen felelősséget sem vállal.
A személyes adatok felhasználásának célját Ön mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.
Az Üzemeltető tájékoztatja Önt, hogy jogában áll tájékoztatást kérni a Weboldallal összefüggő adatkezeléssel összefüggésben, illetve panasz esetén jogában áll panaszával az adatvédelmi biztoshoz vagy egyéb hatóságokhoz fordulni.
A regisztrált tagok a felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltetőtől tájékoztatást kapjanak elektronikus formában vagy postai úton, mely nem tekinthető keresetlen hirdetésnek. Önnek azonban jogában áll, hogy írásban ezen tájékoztatást a jövőre nézve megtiltsa.
Cookiek
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető automatikusan kisméretű, esetenként az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat, úgynevezett cookiekat helyez el az Ön számítógépén. Ennek megtörténtéről Önt az Üzemeltető nem értesíti külön.
Az adatfile-ok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőhöz kerülnek.
Az adatfile-okkal kapcsolatos minden tevékenységet leállíthat, a böngészője használati útmutatójában szereplő módon.
Az Üzemeltető felhívja az Ön figyelmét arra, hogy egyes szolgáltatások a cookiek engedélyezése nélkül nem, illetve csak korlátozottan vehetőek igénybe, illetve, hogy a egyes oldalak a cookiek engedélyezése nélkül nem, illetve csak részben tölthetőek le, jeleníthetőek meg.
IP-cím regisztrálása, naplózás
A Weboldalra való belépéssel az Ön számítógépének egyes paramétereiről, illetve IP-címéről naplófile készül. Az adatokat az Üzemeltető az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően használja föl, aggregáltan, statisztikai célokra, a Weboldal fejlesztése érdekében.
IT-biztonság
Az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a rendszer biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk esetére. Az Üzemeltető egyúttal tájékoztatja Önt, hogy csak olyan adatokat tegyen közzé a Weboldalon, amelyeknek a Weboldalt ért esetleges külső támadások, feltörések, a Weboldal és az Üzemeltető ellen irányuló más bűncselekmények vagy egyéb tiltott magatartások esetén történő nyilvánosságra kerülése nem okoz Önnek kárt, tekintettel arra, hogy az Üzemeltető az ilyen károkért felelősséget nem vállal.
Szellemi alkotások
A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása, szerzői jogvédelem alatt áll.
Az Ön által feltöltött hozzászólások, cikkek, megjegyzések az Ön szellemi alkotásait képezik, amennyiben azokhoz nem fűződnek más személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogai. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalmakért, és jogosult azokat a felhasználó előzetes értesítése nélkül eltávolítani, illetve törölni, amennyiben azok más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértik, jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköznek.
A Weboldalon megjelenő tartalmakat kizárólag a szellemi jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.
Reklámok
A Weboldalon megjelenő reklámok tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a reklámok a Weboldalon történő elhelyezése során a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény előírásai alapján jár el.
A vásárlástól való elállás joga:
A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Kézhezvételnek bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját, házhozszállítás esetén a futártól való átvétel napját értjük. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre. A termékek vételárát csak a sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében 30 napon belűl térítjük vissza. Elállás esetén, ha az áru a nem rendeltetésszerű használatból eredően megsérül, az eladó követelheti kárának megtérítését. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta. A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni. Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként az eladó elengedett a házhoz szállításkor.
A Kormányrendelet (29. § (1) c ) értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetén, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetén, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ilyen terméknek minősül a hordozópulcsi (pamut). Ezen termék(ek) átvételét, valamint a vételár megfizetését nem tagadhatja meg. A szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a web áruháznak lehetősége van a vételár megfizetését, illetve a fogyasztó szerződésszegő magatartásával összefüggésben felmerült károk megtérítését követelni (PTK. 2013. évi V. törvény 6:183§)
Az Üzemeltető felelősségének kizárása
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a Weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért.
Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Az Üzemeltető az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal.
Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.
Az Üzemeltető jogosult a felhasználók által beküldött tartalmak azok megjelenítését megelőző előzetes ellenőrzésére, és azok értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
Az Üzemeltető jogosult egyes felhasználókat kitiltani, regisztrációjukat előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetni.
A Felhasználási Feltételek változása
Az Üzemeltető a Felhasználási Feltételeket jogosult előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.
Az Üzemeltető a Felhasználási Feltételek módosulásának tényéről tájékoztatja a felhasználókat a Weblapon.